2 mars 2020

Regionen tar emot 100 sommarjobbare

Region Sörmland ökar antalet platser för sommarungdomsjobb med 30 stycken inför sommaren 2020. Totalt kan nu regionen ta emot 100 ungdomar för fyra veckors arbete i någon av alla de verksamheter som finns. Förslaget att öka antalet platser diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 3/3.

- Det har varit många sökande till dessa platser tidigare år och nu finns chansen att ge ännu fler ungdomar möjlighet till inblick i regionens verksamheter för att sedan kanske se en framtid inom något av alla de yrken som finns, säger Louise Wiklund (Vfp) regionråd med särskilt personalansvar.

Sommarungdomsjobb erbjuds elever i Sörmland som går ut årskurs 2 på gymnasiet. Under fyra veckor får ungdomar prova på att jobba inom något av Region Sörmlands verksamhetsområden.

- Sommarungdomsplatserna är en väldigt viktig del i Region Sörmlands rekryteringsarbete som i sin tur är avgörande för att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet. Det är ett framgångsrikt sätt att marknadsföra Region Sörmlands alla verksamheter och visa på bredden av yrken som finns, säger Kajsa Fisk, HR-direktör.

Sommaren 2019 sökte totalt 244 ungdomar de 70 platser som då fanns. För att kunna ta emot fler ungdomar kommande sommar är förslaget att öka budgeten med 500 000 kronor.

Fakta sommarungdomsplatser

Platserna fördelas genom lottning och följs upp av en enskild informationsträff.
Vid de tillfällena finns möjlighet för ungdomarna att ställa frågor för att sen kunna ta ställning till om hen är intresserad av platsen.

Ungdomarna arbetar inte som vikarier, inte istället för någon som är frånvarande, utan är extraresurser och har alltid handledare.

 

DZMJ