30 november 2020

300 miljoner till Region Sörmland i covid-19 stöd

Region Sörmland får 303 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för extrakostnader till följd av coronapandemin och sjukdomen covid-19.

- Det här är ett glädjande besked från Socialstyrelsen, eftersom vi får en stor andel av den summa vi sökt. Det här stärker bilden av att vi gjort rätt prioriteringar så här långt i Sörmland, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Socialstyrelsen har beviljat Region Sörmland över 300 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader till följd av den pågående coronapandemin. Statsbidraget betalas ut som ersättning för verksamheter som exempelvis provtagning, smittskyddsåtgärder, skyddsutrustning, sjukvårdsrådgivning, informationsinsatser, lokalanpassningar och transporter.
- Statsbidraget är stöd för extrakostnader som vi hade under våren och sommaren då Sörmland drabbades hårt av covid-19, snabbt tvingades till stora förändringar i vården och inköp för att hantera situationen, säger Johann Öjert, budgetchef i Region Sörmland.

Beslutet:
Regionen ansökte om 331 418 000 kronor för merkostnader. Socialstyrelsen finner att statsbidrag ska lämnas till regionen för skäliga merkostnader med sammanlagt 303 013 562 kronor.

G34K