30 mars 2020

84 procent av hushållen i Sörmland har tillgång till fiberbredband

Enligt Post och telestyrelsens senaste mätning har 83,8 procent av hushållen i Sörmland tillgång till bredband 100 Mbit/s. Det är en ökning men ändå en bit kvar till regeringens målsättning som är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband i den hastigheten år 2020.

- Det är inte troligt att Sörmland som helhet kommer att nå regeringens bredbandsmål för år 2020. Vi såg en tydlig inbromsning i bredbandsinvesteringarna under förra året och det finns idag ett stort behov av ytterligare offentligt stöd för att framförallt landsbygden skall kunna få del av snabb och robust fiberuppkoppling, säger Göran Wide, strateg inom tillväxt och folkhälsa i Region Sörmland.

83,8 procent av hushållen i Sörmland hade tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2019, vilket är en ökning med 3,28 procent eller drygt 4500 hushåll. Snittet för riket är 85,13 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

Störst tillgång till 100 Mbit/s har Stockholm (94,37 %) följt av Gotland (88,78 %). Sörmland placerar sig på en nionde plats bland landets regioner.

Bland Sörmlands kommuner är det Katrineholm som kommit längst med 90,32 procent fiberanslutna hushåll. Motsvarande siffra för Oxelösund är 86,7 procent. Flens kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband och ökade med hela 10,54 procent under mätperioden och har nu kommit upp i totalt 74,4 procent fiberanslutna hushåll.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

DKTN