24 februari 2020

Akuten, MAVA och primärvårdsjouren flyttar på Kullbergska sjukhuset

Den 26 februari klockan 9.00 flyttar Akutmottagningen, primärvårdsjouren och medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) på Kullbergska sjukhuset. Du går nu in via entré 1 (huvudentrén) och följer skyltningen.

Parkeringsplatser för besökare till akuten finns på sjukhusets framsida. Det finns också avsläppningsplatser precis vid entrén. Den som ska till akuten på kvällar och nätter ringer på en klocka för att bli insläppt.

Flyttar på grund av renovering

Akutmottagningen renoveras för att få större yta, fler undersökningsrum och större väntrum som också anpassas för barn. På MAVA anpassas toaletterna för rullstolar, sekretessen förbättras och infektionsrummen får två ingångar. De nya lokalerna ska också underlätta samarbetet med dagsjukvården. Primärvårdsjouren, vårdcentralernas helgmottagning, delar lokaler med Akutmottagningen och flyttar tillsammans med dem.

Flytt tillbaka beräknas ske våren 2021. Här kan du läsa mer om byggen på våra sjukhus.

 

VDDD