5 mars 2019

Allmänheten alltmer nöjda med Sörmlandstrafikens busstrafik

Markant många fler i allmänheten är nöjda med Sörmlandstrafikens busstrafik. Det visar siffror från höstens Nöjd-Kund-Index (NKI). En av anledningarna bakom ökningen är att resenärerna upplever att det är enklare än någonsin att köpa biljetter i våra digitala kanaler.

Sedan ett antal år undersöker Sörmlandstrafiken hur man uppfattas. Via en enkätundersökning bland resenärer ombord på våra bussar och telefonintervjuer med allmänheten

Resultaten visar att stora steg har tagits framåt sedan förra undersökningen.
Du kan läsa mer här.

VBDN