26 maj 2020

Sjukvårdens larmcentral firar fem år

Den 26 maj 2015 skapades Sjukvårdens larmcentral efter att dåvarande Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Västmanland tagit över ambulansdirigeringen från SOS Alarm. Sedan 2017 är även Region Sörmland ansluten till centralen.

Främsta syftet med att själva sköta utlarmningen av ambulanser var att öka fokus på den medicinska bedömningen och få en effektivare styrning och precision i bedömningen av vårdbehov. Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten. Därför är det viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom.

I fjol hanterade sjuksköterskor inom Sjukvårdens Larmcentral 102 000 samtal, dvs överkopplade 112-samtal, i de tre länen. Därutöver hanterades 24 000 samtal till ambulansbeställningen.

FAKTA: Sjukvårdens Larmcentral (SvLc)

  • Tog över all hantering av inkommande 112-samtal för sjukvård i Regionerna Uppsala och Västmanland från SOS Alarm AB den 26 maj 2015.
  • För att få en optimal integration med övrig sjukvård lokaliserades larmcentralerna till sjukhusområdet i Uppsala respektive Västerås. Larmcentralen drivs i samverkan över regiongränserna.
  • Region Sörmland anslöt sig i november 2017 med en larmcentral i Eskilstuna.
Innehållsansvarig: Fredrik Gustavsson
DS7S