25 april 2019

Angående hyra för lokaler för stillhet och reflektion

På Region Sörmlands sjukhus finns lokaler som sedan många år stått till förfogande för besökare som behöver dra sig undan i en stunds stillhet. Lokalerna är till för alla som vill, troende, icke troende, svenska kyrkan eller andra samfund.

Ursprunget till att det är på detta sätt på svenska sjukhus går långt tillbaks i tiden och bygger på en uppgörelse mellan Svenska landstingsförbundet och Svenska kyrkans pastoratsförbund. Då kyrkan, från landstingen, tog över ansvaret för den andliga vården på sjukhusen utformades en fördelningen för hur detta skulle gå till. Lösningen blev att landstingen skulle svara för lokaler och fasta inventarier och Svenska kyrkan ansvara för den religiösa verksamheten.

Tiderna, samhället och människors behov har ändrats och alla trosriktningar är välkomna att använda lokalerna. Vi gör detta utan att ta betalt av något samfund. Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar alltså olika kristna kyrkor och samfund. Ansvaret för Sjukhuskyrkan tar de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

På våra sjukhus får människor dagligen besked som kan vara svåra att hantera, en nära anhörig går bort, någon får ett sjukdomsbesked, en olycka förändrar på ett par sekunder livet för en familj. På sjukhusen finns kuratorer men det kan också vara en trygghet, för de som vill, att vända sig till någon annan att prata med eller bara dra sig undan till något av de rum vi tillhandahåller.

I våra pågående sjukhusbyggen finns det därför plats för rum dit människor kan söka sig för en stunds stillhet. Även fortsättningsvis kommer dessa vara öppna för alla det finns inga planer på att börja ta betalt av någon, enskild person eller församling.

Här finns historiken bakom de ekumeniska sjukhuskyrkorna.

2TD8