22 september 2020

Antibiotikaanvändningen minskar i Sörmland

I Sörmland skrivs det ut allt färre antibiotikarecept. Det nationella målet är nått och anledningen är dels coronapandemin men också ett långsiktigt arbete med frågan.

- Antibiotikaarbetet bygger på att återkommande se över sin förskrivning och diskutera på arbetsplatsen hur användningen av antibiotika kan bli bättre. Så har vi arbetat under flera år, men det tar tid att förändra förskrivningsmönster. I år gick receptförskrivningen av antibiotika ner extra mycket under coronapandemin i och med att vi hållit avstånd, varit hemma vid minsta infektionstecken och blivit bättre på att tvätta händerna, säger Maria Remén, biträdande smittskyddsläkare, ordförande i lokala Strama.

Antibiotika är bra och viktigt att använda i vården. Men skrivs det ut för mycket, exempelvis vid tillstånd som läker utan antibiotika, ökar risken för antibiotikaresistens. Alltså att bakterierna blir motståndskraftiga mot de läkemedel som används.

Att inte kunna behandla och bota enkla infektioner med tablettbehandling hemma då det istället krävs sjukhusvård och antibiotika i droppform blir då en fara för framtiden. Det finns också en risk för en ökad dödlighet när antibiotika inte längre fungerar.

Det nationella målet är att hålla antibiotikaförskrivningen under 250 recept per 1000 invånare och år. Sörmland når precis målet med 249 utskrivna recept per 1000 invånare.
- Det är bra att vi når målet, nu siktar vi på att hålla oss kvar under kommande infektionssäsong. Under hösten fortsätter vi arbetet med att ge återkoppling till vårdcentralerna hur antibiotikaanvändningen ser ut på varje vårdcentral, säger Maria Remén.

Fakta

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadersperioden (september 2019 – augusti 2020) med den dessförinnan har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 11 procent. Under samma period har försäljningen minskat i samtliga regioner.

Utskrivning av antibiotika i Sörmland 1/9 2018-31/8 2019, 277/1000 invånare
Utskrivning av antibiotika i Sörmland 1/9 2019-31/8 2020, 249/1000 invånare

Arbetet med att minska utskrivningen av antibiotika sker i samarbete med nätverket Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama är ett nationellt nätverk med övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens.

 

UCE3