6 juli 2020

Antikroppstester igång i Sörmland

Nu öppnar Region Sörmland för antikroppstester av covid-19. Testerna, blodprov, sker på länets vårdcentraler och tid bokas på webbplatsen 1177.se.

- Det känns bra att vi nu kan erbjuda sörmlänningarna antikroppstest som en av de första regionerna i landet, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Har du varit sjuk med de symtom som kännetecknar covid-19 kan du från den 7/7 boka tid och testa dig för antikroppar. Genom att logga in på webbplatsen 1177.se med bank-id bokas tid på vårdcentralerna i länet, eller sjukhusens provtagningscentraler, för att göra testet som tas genom ett blodprov.

- Vi har under ett antal veckor erbjudit antikroppstester för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Sörmland och omsorgspersonal i kommunerna. Vi har utfört över 6000 tester där cirka 12 procent har haft antikroppar. Nu går vi vidare och erbjuder tester för allmänheten, 18 år och uppåt, säger Sofia Stenlund Wretling, chef för utvecklingsenheten i Region Sörmland.

Vem får göra testet?
Alla folkbokförda i Sörmland som fyllt 18 år. För att testet ska fungera ska det ha gått minst tre veckor sedan du blev frisk.

Kostar testet något?
Avgiften för att ta ett antikroppstest är 470 kronor.

När och hur får man svar?
Svaret finns på 1177.se inom tio dagar efter att testet tagits.

Varför ska jag ta ett antikroppstest?
Det är helt frivilligt att testa sig, ett positivt antikroppstest visar att du haft sjukdomen. Med den kunskap som finns idag är bedömningen att den som får ett positivt resultat är skyddad mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 igen i ungefär 6 månader från det att provet togs. Det betyder också att risken för att smitta andra är mindre. Med ett positivt svar på ett antikroppstest finns därför möjlighet att umgås med andra personer, även de som tillhör en riskgrupp. Men de generella rekommendationerna om att hålla avstånd, att avstå från större sociala sammanhang, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma när du känner dig sjuk gäller fortfarande.

Om jag inte har bank-id kan jag inte testa mig då?
I nuläget är det endast möjligt att boka tid med bank-id på 1177.se. I höst planeras även för andra lösningar.

Andra alternativ

Antikroppstester utförs också av vårdföretaget Kry på uppdrag av Region Sörmland. Detta alternativ finns för att säkerställa att regionen har tillräcklig kapacitet för antikroppstester. Väljer man provtagning via Kry hanteras detta via deras system och testmöjligheter finns då i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm på Unilabs-laboratorier. Kry erbjuder från den 8/7 även tester på sin vårdcentral i Nyköping. Kostnaden via Kry är densamma, alltså 470 kronor.

Här finns mer information.

 

YSJP