19 oktober 2020

Årets influensavaccinering är extra viktig

Nu startar årets vaccinering mot säsongsinfluensa. Med anledning av coronapandemin erbjuds ingen drop in-vaccinering i år för att undvika folksamlingar. Du som tillhör riskgrupp går själv in på webben och bokar tid för vaccinering på 1177.se.

Du som är 65 år eller äldre, gravid från och med vecka 16 eller har vissa kroniska sjukdomar erbjuds som tidigare avgiftsfri vaccinering mot influensan.

- I år är det extra viktigt att vaccinera sig mot influensan på grund av den rådande covidpandemin. Om du blir smittad av coronaviruset är det bra om du har ett grundskydd mot säsongsinfluensan så att du inte drabbas av båda. Vaccinet är väl beprövat och har använts sedan 1970-talet. Det är ett pålitligt vaccin och ger ett bra skydd mot svår influensa, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

I år erbjuds även riskgrupper för pneumokocker avgiftsfri vaccinering för att inte bli sjuka i lunginflammation.

- Passa på att ta vaccin även mot pneumokocker om du är 65 år eller äldre eller har en kronisk sjukdom, och inte har fått vaccin tidigare. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, säger Signar Mäkitalo.

På grund av coronapandemin erbjuds i år vaccinering enbart på bokade tider. Tiderna bokas på webben, på 1177.se.

Vaccineringen startar den 3 november och tidsbokningen öppnar den 20 oktober. Den som inte har tillgång till dator eller mobilt bank-id kan få hjälp att boka tid av regionens kontaktcenter på telefonnummer 0155-24 50 00.

Vilka riskgrupperna för influensa och pneumokocker är finns på 1177.se.

Vilka erbjuds avgiftsfri vaccinering mot influensa?

Personer med

hjärtsjukdom, lungsjukdom, som KOL eller svår astma, diabetes, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling, kronisk leversvikt eller njursvikt, kraftig övervikt, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, flerfunktionshinder.

Vilka erbjuds avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker?

Personer med:

kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, diabetes nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering (exempelvis HIV, Lymfom och cellgiftsbehandling) levercirrhos - skrumplever, cochlea-implantat inopererat för förbättrad hörsel, skallfraktur eller likvorläckage eller som saknar mjälte eller som har en icke fungerande mjälte

Efter individuell bedömning:

personer med alkohol- eller drogmissbruk, rökare, svetsare utsatt för toxisk rök

Under graviditet ges inte pneumokockvaccinet Pneumovax.

TJSX