31 augusti 2020

Återstart för den sörmländska vården

I september är den sörmländska vården åter i ett mer normalt läge efter de förändringar som infördes under coronapandemins mest intensiva tid. Detta betyder bland annat start för screeningar och debitering för uteblivna besök.

Återstart för screeningar

De screeningar som genomförs i Region Sörmland, mammografi-, cellprov- och bukaortakontroller genomförs nu åter på sjukhusen i länet. Vissa restriktioner gäller fortfarande, särskilt vad gäller att ha medföljande till kontrollerna. Den som har en bokad tid för kontroll ska i möjligaste mån komma ensam till besöket, detta för att minska trängsel i väntrum och på så sätt begränsa smittspridning. Var uppmärksam på informationen på din kallelse! 

Om cellprovskontroller

Personer som hade bokade tider under våren har sedan tidigare bokats om och fått nya tider under hösten. Är det så att man inte fått den kallelsen går det bra att ringa till kallelsekansliet på 016 – 10 30 91.

Personer som är i riskgrupp, har fått en tid för cellprovskontroll men känner oro inför besöket är välkomna att boka enskild tid via den mottagning du är kallad till.

Avgift för uteblivna besök

Den 1 september gäller ordinarie avgiftsbeslut avseende uteblivna besök. Under vår och sommar har uteblivna besök inte debiterats med tanke på de restriktioner för besök som gällde till vårdcentraler och sjukhus.

Kostnaderna är:

  • Uteblivet, ej avbokat besök, primärvård 300 kronor.
  • Uteblivet, ej avbokat besök, specialistsjukvård/primärvård jourtid 450 kronor.

Från 2017 gäller att besöket ska avbokas senast 24 timmar innan utsatt besökstid. Patient som uppgivit sitt mobilnummer får 36 timmar innan besöket en SMS påminnelse. Avbokning kan oftast ske både via telefon till mottagningen, såväl som via 1177, Vårdguidens tjänster. Avgift för uteblivet besök gäller även den som har frikort, barn- och ungdomar 0–19 år, samt de som är 85 år och äldre.

Normalläge för operationer på sjukhusen

Planering för, och operationerna, på länets sjukhus är även de tillbaka i normalläge. Akuta och planerade operationer genomförs i hela länet. Medicinska prioriteringar gäller vilket innebär att personer som redan står i kö för ett planerat ingrepp kan få vänta ytterligare en tid om andra patienter med mer akuta behov upptäcks.

Sörmlands hälsoprogram erbjuds igen

Sörmlands hälsoprogram, erbjudande om hälsokontroller för 40 - 50 och 60-åringar på länets vårdcentraler, är också igång igen efter att ha varit inställt under våren.

B7GZ