28 september 2020

Avlidna på boenden och relationen till covid-19

Patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland har gått igenom alla dödsfall på särskilt boende, korttidsboende, patienter med hemsjukvård och SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet), där det i dödsorsaksintyget står covid-19. Genomgången ger en ny uppfattning om den huvudsakliga dödsorsaken.

Dödsfallen som gåtts igenom har inträffat mellan 17/3 - 27/8 och gemensamt för dem alla är att det i dödsorsaksintyget står covid-19. Vid den genomgång som nu gjorts har en rad faktorer vägts in och granskats vilket påverkar analysen av patienternas huvudsakliga dödsorsak.

- Resultaten av de granskade journalerna visar att den huvudsakliga dödsorsaken i stor utsträckning inte är covid-19. Över åttio procent av de avlidna har en annan huvudsaklig dödsorsak. Det finns exempelvis fall där personer tillfrisknat från covid-19 infektionen men sedan avlidit av andra orsaker, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

De faktorer som vägts in i genomgången är samsjuklighet och grad av skörhet. Alltså i vilken omfattning personerna som avlidit haft en eller flera sjukdomar och hur omfattande deras diagnoser påverkat dem i vardagen. De avlidnas ålder finns med i genomgången men har inte vägts in i bedömningen.

- Den stora majoriteten av de avlidna har haft flera diagnoser och varit betydande eller allvarligt sköra. Många har varit sängliggande utan möjlighet att kunna sköta sig själva. Under våren och sommaren när Sörmland var hårt drabbat av covid-19 antecknades infektionen som orsak i dödsorsaksintyget men granskningen ger en tydlig bild av den huvudsakliga anledningen, säger Marie Bennermo.

Fakta:

Under 17/3 - 27/8 har 252 personer med diagnosticerad covid-19-infektion avlidit i Sörmland.
Av dessa har 86 personer (38 procent) avlidit på SÄBO eller i hemmet anslutna till hemsjukvård eller SSIH.
10 personer boende på SÄBO avlidit på sjukhus.
Hälften av de avlidna var 87 år eller äldre.
Betydande eller allvarlig skörhet förelåg hos 91 procent av de avlidna.
Covid-19 bedöms vara den helt dominerande dödsorsaken hos 17 procent.
Covid-19 bedöms vara bidragande hos 77 procent av de avlidna.
6 procent bedömdes ha annan dödsorsak än Covid-19 som exempelvis cancer, akut hjärtinfarkt eller stroke.

Här finns journalgranskningen.

4TBX