4 juni 2019

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Nu finns ett avtal för ett modernt vårdinformationsstöd där patienten har större möjlighet att vara delaktig i sin vård. Det är en av de stora fördelarna med systemet som planeras att finnas i Region Sörmlands hälso- och sjukvård 2022.

– Det nya informationsstödet kommer när det är fullt infört att underlätta arbetet inom hälso- och sjukvården. Samtidigt kommer patienterna att kunna vara mer delaktiga i sin egen vård genom säker tillgång till sin vårdinformation säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det här känns jättebra. Bra för oss som arbetare inom hälso- och sjukvården och bra för invånarna i Sörmland. Det nya stödet bidrar till en trygg och säker vård för våra patienter samtidigt som det är ett effektivt och säkert verktyg för våra medarbetare säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Fakta Det nya vårdinformationsstödet

2016 beslutade regionerna Västernorrland, Västerbotten, Blekinge, Örebro län och Sörmland att gemensamt upphandla nytt vårdinformationsstöd.
Lösningen planeras att vara införd i verksamheterna från och med 2021-2022.
Regionerna Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg valde att gå med som optionsregioner och ingår nu i samverkan.
Om samtliga optionspartners väljer att aktivera optionen kommer nästa generation vårdinformationsstöd att beröra cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Vad ingår i Framtidensvårdinformationsstöd, FVIS?

FVIS är en helhetslösning som omfattar grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadministration och läkemedel, men även stöd för operationsplanering, anestesi/intensivvård, obstetrik, cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll. FVIS kommer att införas vid olika tidpunkter i de fem regionerna, med start 2021-2022.

Kontraktet har ett totalt värde på 2,7 miljarder kronor för upphandlande regioner och löper över tio år.

 

N8TX