11 september 2019

Balans i ekonomin men inte i vårdens tillgänglighet

Region Sörmland håller budget, överbeläggningarna och kostnaden för hyrpersonal minskar. Däremot visar delar av hälso- och sjukvården underskott och det är en bit kvar till tillgänglighetsmålen. Det visar delårsrapporten som diskuteras på regionstyrelsen den 17/9.

– Med tanke på det tuffa läge som Sveriges regioner befinner sig i är det oerhört positivt att de insatser vi gör för att minska våra kostnader i Sörmland ger resultat. Överbeläggningarna minskar och vi anställer fler. Det här arbetet ska fortsätta med oförminskad kraft, inte minst för att nå de tillgänglighetsmål som vi ännu inte når, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Den ekonomiska prognosen för 2019 pekar på ett resultat på 45 miljoner kronor för hela Region Sörmland. För de första sex månaderna redovisas ett resultat på över 25 miljoner kronor, vilket är bättre än budgeterat. Arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal i hälso- och sjukvården har gett resultat där kostnaderna minskat med cirka 26 miljoner kronor jämfört med förra delåret.

Under första halvan av 2019 har antalet överbeläggningar patienter per 100 disponibla vårdplatser minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Region Sörmland ligger med detta resultat lägre än riket.

Stora delar av hälso- och sjukvården visar dock underskott i delårsrapporten vilket till stora delar beror på köpt vård och läkemedelskostnader. Det finns också verksamheter som visar plus, bland annat Regionsjukhuset Karsudden som har en hög beläggning av patienter från delar av Sverige.

När det gäller tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har den inte varit tillräckligt hög under årets första halvår då Region Sörmland inte når målen, varken för primär- eller specialistsjukvården.

– Vi arbetar kontinuerligt för en bra balans mellan uppdrag och tillgängliga resurser, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

För mer information kontakta:

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 0722-19 88 91
Jan Grönlund, regiondirektör, 070-522 12 96

 

NSH5