12 februari 2020

Beslut om stora sjukhusbyggen i länet

Tisdagen den 11/2 tog fullmäktige i Region Sörmland beslut om att revidera den strategiska fastighetsplanen. Detta innebär att ytterligare steg nu kan tas för att färdigställa de stora sjukhusbyggnationer som planerats och påbörjats i länet.

- Det som sker på våra sjukhus nu är de största byggprojekt jag varit inblandad i, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland.

Vad innebär beslutet i fullmäktige, vad händer nu?

- När beslutet vunnit laga kraft går vi vidare och skriver projektavtal med byggföretaget för objekten N54 och E62, alltså de stora sjukhusbyggnaderna i Nyköping och Eskilstuna. Det som sedan sker är att projektera bygghandlingar, alltså ta fram ritningar för att bygga husen. Vi måste dessutom beställa stommar till husen så snart vi kan eftersom det är långa leveranstider på dem.

Hur kontrolleras det som byggs och det Region Sörmland betalar för?
- Vi vet vad vi har beställt och vad som kommer att byggas. Vi har full insyn i byggföretagets räkenskaper för dessa projekt, vi gör självklart kontinuerliga kontroller av all fakturering och har dessutom insyn i byggföretagets ekonomisystem där allt redovisas öppet, även alla underentreprenörer. Kontroller görs varje månad för varje projekt som för närvarande är cirka 30 stycken. Vi har också en omfattande mötesstruktur med byggföretaget där vi följer inköp, ekonomi och byggets utveckling.

Varför skiljer sig ursprungsberäkningarna med närmare en miljard kronor mot nu?
- Vi är nu klara med projekteringen och har fått ett riktpris från byggföretaget. Detta är för exempelvis det nya akuthuset i Eskilstuna baserat på över 2300 detaljritningar och framräknat av flera olika professioner inom bygg, el, VVS med mera. Riktpriset innehåller även en post för risker och möjligheter som kan dyka upp under arbetets gång. Att kostnaden ökat beror också på att husen blir större än vad vi räknade med från start och att byggkostnaderna ökat sedan den uppskattade kostnad vi hade för flera år sedan.

Vad innebär löpande räkning?
- Byggföretaget ersätts för redovisade kostnader med kvitton på allt som levereras. På den nettokostnaden får byggföretaget fakturera 10 procent i arvode som täcker vinst, risk, gemensamma overheadkostnader med mera. Byggföretaget har ett stort antal underleverantörer med i projektet. Dessa handlas upp i konkurrens av byggföretaget och kommer projekten tillgodo. Prissättning av material och installatörer där byggföretaget har rabatter går till fullo till Region Sörmland.

Varför samverkansavtal, partnering?
- Vi har valt att använda oss av partnering i våra stora komplexa byggen. Detta för att de är just stora och komplexa och då är detta den bästa entreprenadformen både gällande kvalitet och pris. Vi har goda erfarenheter från bygget av museet i Nyköping och regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm, där den totala kostnaden faktiskt blev lägre än beräknat när allt stod klart.

Vad är det vi bygger?

I filmerna kan du lära dig mer om vad vi bygger, vad byggnaderna ska fyllas med och hur de kommer att se ut.

Mälarsjukhuset

Nyköpings lasarett

 

Här kan du läsa mer om våra ombyggnationer på sjukhusen i Sörmland.

 

F7XM