15 oktober 2020

Besökaren i fokus när Kullbergska inviger ny entré

Kontaktcenter, apotek, café och butik. Nu finns all service samlad i entré 1 (huvudentrén) på Kullbergska sjukhuset efter drygt ett års ombyggnation.

Under drygt ett år har entré 1 på Kullbergska sjukhuset varit byggarbetsplats. Nu är projektet klart och entrén har bättre tillgänglighet, mer plats för service och ljusare miljö.
- Vi har utgått från besökarens perspektiv. Man ska känna sig välkommen när man kommer hit och den service som många använder ska vara samlad och lätt att nå, säger Emil Wiklund, förvaltare på Kullbergska sjukhuset.

Förutom entré 1 har även entré 2 byggts om för att bli mer tillgänglig för alla, oavsett rörelseförmåga.
- Vi har ju en backe upp till sjukhuset som gör det svårt för många att ta sig hit. Därför har vi skapat entré 2 och anpassat den och miljön runt omkring för att underlätta för våra besökare att ta sig hit, säger Emil Wiklund.

Kontaktcenter och café och butik har flyttat tillbaka till entré 1, efter att ha varit i tillfälliga lokaler under byggtiden. Kontaktcenter har fått nya ändamålsenliga lokaler och den nya receptionen är utformad med besökaren i fokus.
- Förut var Kontaktcenter lite uppbyggt, vilket gjorde att vi stod lite högre än besökaren och det var svårt att få bra kontakt. Nu kan vi mötas på mer lika villkor, säger Sofia Josefsson, chef för Kontaktcenter.

Café och butik har fräschats upp och satsar på ett hälsosammare utbud som införs stegvis under hösten. Först ut är smörgåsar som följs av sallader och bakverk. Det blir också fler alternativ till läsk och chokladkakor. Smoothies, dadelbollar och olika bars står att vänta.

Nytt är också att café och butik får mer plats för personalutrymmen med separat fikarum, kontor och bättre lagringsmöjligheter.
- Vi är jätteglada över att våra medarbetare får bättre arbetsmiljö och över att vi är tillbaka i entré 1. Nu hoppas vi att fler ska hitta oss igen, säger Niklas Tranemyr, enhetschef för Måltider.

Fakta om ombyggnaden av entréerna

 • Entréerna har tillgänglighetsanpassats:
  Ny gångväg med mindre lutning har byggts till entré 2
  Ny hiss för att kunna ta sig från entré 2 till markplan
  Ny glasgång för att lätt kunna ta sig från entré 2 till entré 1
  Toaletter för rörelsehindrade i entré 1
  Ledstråk med kontrastmarkeringar i golvet för att lättare kunna orientera sig
  Nya parkeringsplatser för rörelsehindrade
 • Ytan har utökats för kontaktcenter
 • En glasgång har byggts för att släppa in ljus och för att tillgänglighet
 • En entrésnurra har byggts
 • Entré 2 har fått en personhiss
 • Apoteket har flyttat in
23VV