4 februari 2020

Ekonomiskt överskott efter första året som Region

Ekonomiskt överskott, minskade kostnader för hyrpersonal och administration men också stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. Köpt vård och tillgänglighet är områden med stora förbättringsmöjligheter. Det visar 2019 års bokslut för Region Sörmland.

- Region Sörmland är en välskött region som står väl rustad inför framtiden. Viktigt är att vi kan behålla våra duktiga medarbetare, som varje dag, året runt, gör fantastiska insatser och samtidigt rekrytera fler att komma till oss. Det är en förutsättning för att klara de utmaningar vi står inför, säger regiondirektör Jan Grönlund.

Det ekonomiska resultatet för 2019 blev 37 miljoner kronor enligt det så kallade balanskravet. Det vill säga att inkomsterna är högre än utgifterna även då de orealiserade finansiella posterna räknas bort. En stor del i regionens totala överskott beror nämligen på en mycket positiv börsutveckling, väl förvaltade medel och ökade statsbidrag vilket innebär att det totala resultatet i regionens bokslut blev femhundra miljoner kronor bättre än budgeterat.

I verksamheternas siffror finns resultat som visar överskott men också flera med stora underskott. Kostnaden för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården minskade under det gångna året med 43 miljoner kronor, regionsjukhuset Karsudden visar ett överskott på över 30 miljoner kronor på grund av hög beläggning, kollektivtrafiken visar ett överskott och detsamma gör regiondirektörens staber. Bland annat på grund av lägre kostnader än budgeterat för sjukresor och minskade kostnader för administration.

Underskotten som redovisas i bokslutet handlar främst om hälso- och sjukvårdens verksamheter. De största negativa ekonomiska avvikelserna finns inom division kirurgi och division medicin, över 150 miljoner kronor, och beror framförallt på kostnader för köpt verksamhet och personal. Det gångna året redovisar också försämrad tillgänglighet inom både primärvård och specialiserad vård. Dock har väntetiden till behandling inom den specialiserad vården förbättrats.

AN77