19 februari 2019

Brister i blyförkläden

Vid en kontroll av blyförkläden på Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset upptäcktes skador i förklädenas strålskyddande material.

Anmälningar har skickats in till Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

- Vid en rutinkontroll av förklädena upptäcktes brister hos dessa. Det är i huvudsak förkläden från en och samma leverantör och dialog pågår kring detta. Medarbetare som riskerar ha fått onödig strålning är informerade och får stöd, säger Peter Björk, verksamhetschef Radiologiska kliniken Mälarsjukhuset.

De radiologiska klinikerna vid Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett är inte berörda. Nu påbörjas en grundorsaksutredning för att säkerställda att liknande händelser inte ska inträffa igen.

YBG5