20 augusti 2020

Camylobacterfallen ökar i Sörmland och Sverige – viktigt med god livsmedelshygien

Diarréer, magsmärtor och kräkningar. Det är vanliga reaktioner om man drabbas av campylobacter. Bakterien kan orsaka sjukdom även i liten mängd och finns i livsmedel som kyckling. I Sörmland och Sverige ökar nu fallen av campolybactsjukdomar.

- I Sörmland har vi fall av slaktkycklingar som är infekterade med campylobakter. Samtidigt ser vi en ökning av antalet personer som insjuknar i diarré och feber på grund av campylobacter. Folkhälsomyndigheten har också sett en ökning av antalet fall i hela Sverige, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, Region Sörmland

2016 och 2017 hade Sverige ett stort utbrott av campylobacterier. Utbrottet orsakades då av campylobacter i svensk kyckling. För att få veta att sjukdomen hos människa orsakas av bakteriefynden i kyckling krävs avancerade undersökningar som tar tid då bakterier i kycklingar jämförs med prover hos människor som insjuknat. Under denna tid kan fler människor hinna bli sjuka.

- För att undvika ett liknande utbrott som vi hade 2016 - 2017 vill jag uppmana alla som tillagar kyckling att hålla mycket god livsmedelshygien och i första hand att använda fryst kyckling, säger Signar Mäkitalo.

Fakta

De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Blodförgiftning förekommer. Sjukdomen räknas till de allmänfarliga sjukdomarna så provtagning är kostnadsfri.

Om man inte lyckas döda alla bakterier under tillagning eller om man inte tvättar händer och rengör all köksutrustning (skärbrädor, knivar med mera) omedelbart efter användning så förs bakterien vidare till annan mat, exempelvis sallad.

Livsmedel som kan innehålla campylobacter ska tillagas så att hela köttet uppnår minst 70°C.

Vid infrysningen dör en stor del av de campylobactbakterier som kan finnas i köttet. Även om inte alla bakterier dör så blir det lättare att hantera livsmedelshygienen hemma.

I Sörmland konstaterades 12 fall i juli och redan nu 19 fall i augusti.

Läs mer om Campylobacter.

Livsmedelsverkets råd om hantering av kycklingkött.

AZHB