18 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland den 18/3 2020

Två personer med konstaterad covid-19 behandlas på sjukhus och en patient har avlidit.

Två personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. En av dessa får intensivvård. Under onsdagen avled dessutom ytterligare en patient med konstaterad covid-19, en äldre patient med flera underliggande sjukdomar.

Då vi ändrat riktlinjerna för provtagning och nu främst provtar patienter med akut luftvägsinfektion som finns på sjukhus, ändrar vi informationen till allmänheten vad gäller antal smittade i regionen. Fortsättningsvis informerar vi om vi har fall som intensivvårdas.

EVYR