9 mars 2020

Bekräftat fall av Covid-19 i Sörmland

Ett fall av sjukdomen Covid-19 har bekräftats hos en person i Sörmland. Personen har varit i ett riskområde, kände sig sjuk på resan hem, kontaktade 1177, provtogs på infektionskliniken och under måndag eftermiddag, 9/3, kom beskedet att provet var positivt.

- Personen, en kvinna i vuxen ålder smittades i norra Italien. Personen finns i hemmet, mår efter omständigheterna bra och vården har daglig kontakt med henne. Som vi bedömer det finns mycket liten risk för allmän smittspridning genom detta fall men däremot är sannolikheten relativt stor att vi kommer få ytterligare fall i Sörmland, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

Smittspårning av närkontakter pågår enligt rutin av infektionskliniken i samarbete med smittskyddsenheten.

QNUB