19 mars 2019

Dags att vaccinera mot TBE

I Sörmland är risken högre än på många andra ställen att smittas av TBE, förra året ökade dessutom antalet anmälda TBE-fall till 42, det högsta antalet någonsin i Sörmland. Fästingarna trivs i fuktigt oklippt gräs, faktiskt även i vanliga trädgårdar. För att få ett bra skydd rekommenderas vaccination så snart som möjligt.

– För att vara skyddad mot TBE när vårsäsongen börjar bör man ta sin påfyllnadsdos nu. Har man inte vaccinerats mot TBE tidigare är det hög tid att börja. För att få ett bra skydd under kommande säsong behövs två doser vaccin eller tre om man är över 50 år. Nytt för i år är det avgiftsfria vaccinet erbjuds barn från tre års ålder, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett och som kan förebyggas med vaccin. Viruset kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fästingarna börjar bli aktiva när snön smälter och medeltemperatur är över noll grader och de första fallen av TBE brukar rapporteras i början av april. Efter en periodvis varm februari är det rimligt att tro att fästingarna nu är igång.

– En tredjedel av de personer som drabbas av TBE och får hjärninflammation får något slags bestående men, i en del fall förlamningar och svårigheter att utföra det man tidigare klarade av hemma eller på arbetet. Vuxna och äldre människor får mer och allvarligare akuta symptom av TBE än barn, säger Helena Hervius Askling.

Hela Sörmland har sedan ett antal år betraktats som ett riskområde. Fästingarna trivs i fuktigt gräs, alltså gärna nära kust och sjöar men även fuktigt gräs i anslutning till vanliga villaträdgårdar som ligger nära naturområden. Under 2018 rapporterades långt fler antal TBE-fall än 2017, 42 fall mot 26 föregående år. Personerna som drabbades var mellan 18-74 år.

Undvik fästigbett

Syna kroppen när du kommer in efter att ha varit ute i naturen. En god idé är att duscha. Fästingarna tar ofta god tid på sig att hitta en plats innan de slår sig ner på kroppen gärna i ett hudveck, ljumskarna eller hos barn på huvudet.

Plocka bort fästingar som bitit sig fast så snart som möjligt med en fästingplockare eller pincett.

Vaccinet är välbeprövat och säkert.

TBE-vaccin är kostnadsfritt för barn och ungdomar från tre år fyllda till och med det året man fyller 19 år på länets vårdcentraler från 20/4 2019.

1QP7