24 februari 2020

Fästingarna har vaknat - skydda dig mot TBE

I Sörmland är risken högre än på många andra ställen att smittas av TBE, fästingburen hjärninflammation. Vaccination ger ett bra skydd men för att skyddet ska finnas när fästingarna vaknar är det viktigt att börja, och att ta sin påfyllnadsdos, så snart som möjligt. Särskilt viktigt är detta för vuxna över 50 år som riskerar att bli svårare sjuka i TBE.

– För att vara skyddad mot TBE när vårsäsongen börjar bör man ta sin påfyllnadsdos nu. Har man inte vaccinerats mot TBE tidigare är det hög tid att börja. För att få ett bra skydd under kommande säsong behövs två doser vaccin eller tre om man är över 50 år. Avgiftsfri TBE-vaccination erbjuds barn från tre års ålder, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett och som kan förebyggas med vaccin. Viruset kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fästingarna börjar bli aktiva när snön smälter och medeltemperatur är över noll grader. Efter en varm och snöfri februari är det rimligt att tro att fästingarna redan är igång.

– En tredjedel av de personer som drabbas av TBE och får hjärninflammation får något slags bestående besvär, i en del fall förlamningar och svårigheter att utföra det man tidigare klarade av hemma eller på arbetet. Vuxna och äldre människor får mer och allvarligare akuta symptom av TBE än barn, säger Helena Hervius Askling.

Fakta

Hela Sörmland betraktats som ett riskområde. Andra högriskområden är Stockholms och Uppsala län men allt fler TBE-fall rapporteras också i övriga län söder om Dalälven. Vaccination rekommenderas till alla som ofta är ute i naturen vilket kan vara allt från picknick på en äng till hundpromenader i skog och mark.

Fästingarna trivs i fuktigt gräs, alltså gärna nära kust och sjöar men även fuktigt gräs i anslutning till vanliga villaträdgårdar som ligger nära naturområden. Under 2019 rapporterades färre fall av TBE i Sörmland, 22 mot 42 föregående år. Personerna som drabbades var mellan 19 och 78 år. TBE är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen och de första fallen brukar anmälas i april.

Tre bra tips och fakta för att undvika fästingbett

  1. Syna kroppen när du kommer in efter att ha varit ute i naturen.
  2. En god idé är att duscha, fästingar som fortfarande letar efter ett bra ställe att sitta på kan duschas bort.
  3. Plocka bort fästingar som bitit sig fast så snart som möjligt med en fästingplockare eller pincett. Fästingarna tar ofta god tid på sig att hitta en plats innan de slår sig ner på kroppen gärna i ett hudveck, ljumskarna eller hos barn på huvudet.

Vaccinet är välbeprövat och säkert. TBE-vaccination är avgiftsfritt för barn och ungdomar från tre år fyllda till och med det året man fyller nitton år.

VMHC