26 november 2020

Den tillfälliga pausen av vård som kan vänta förlängs

Pausen för planerad, icke akut, somatisk vård på de sörmländska sjukhusen förlängs. Pausen var planerad att gälla till och med 6 december men förlängs nu till och med den 13 december. Nu ingår även vård till barn och psykiatrisk vård som behöver anestesi.

- Vi har ett fortsatt högt tryck på våra vårdavdelningar. Både för att vi ser ett ökat inflöde av akut sjuka patienter i behov av covidvård samtidigt som det är ett högt inflöde av akut sjuka patienter i behov av sjukhusvård av andra orsaker än covid-19. Därför behöver vi ställa om för att kunna möta behovet av akut sjukvård, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Beslutet om att pausa vård som kan vänta innebär:

• All planerad somatisk vård vid sjukhuskliniker som inte är akut/imperativ och som kräver slutenvårdsplatser, operationsresurser eller paramedicinska resurser ställs in under perioden 2020-11-23 till 2020-12-13.
• Beslutet gäller ingrepp planerade på sjukhus.
• Screeningverksamhet och primärvården påverkas inte av beslutet.

De resurser som frigörs i och med detta beslut ska i första hand riktas till tjänstgöring inom den egna klinikens slutenvårdsverksamhet.

Y1RK