24 augusti 2020

Digital pridevecka hos Region Sörmland

Ingenting är som vanligt i år, ej heller länets olika prideevenemang. Region Sörmland väljer därför att uppmärksamma HBTQ-personers rättigheter digitalt under vecka 35.

- Pride betyder ju stolthet och det är med stolthet som jag kan säga att Region Sörmland genomför ett pridearrangemang också i år, även om det blir digitalt. Det känns väldigt roligt och det räcker att titta ut i delar av dagens Europa för att se hur viktigt det är att tydligt stå upp för varje människas rätt att faktiskt vara sig själv, säger Monica Johanssson, (S), regionstyrelsens ordförande.

Carolin Holmblad är ansvarig för Region Sörmlands olika prideaktiviteter. Hon säger såhär om årets, något annorlunda, upplägg.

- Årets budskap är, "Du har rätt att vara dig själv" och med det vill vi särskilt uppmärksamma barn och unga HBTQ-personers rättigheter med anledning av att Barnkonventionen blev lag den 1 januari i år. Detta innebär ökade krav på oss i Region Sörmland att säkerställa alla barn och ungas rättigheter utan någon form av diskriminering, säger hon.

Fakta: Detta händer under veckan

Regionens pridevecka pågår under vecka 35, från den 24 augusti till och med den 29 augusti.

Under veckan kommer Region Sörmland att uppmärksamma HBTQ-personers rättigheter genom att bland annat:

  • Flagga med regnbågsflaggan på regionens sjukhus
  • Belysa unga HBTQ-personers levnadsvillkor
  • Informera om barnkonventionen och vad det innebär att den har blivit lag
  • Ge en inblick i hur regionens verksamheter arbetar för att aktivt motverka diskriminering av HBTQ-personer
  • I samarbete med Clownklubben prata med barn om deras rättigheter

Flera gånger i veckan presenteras ett inslag i någon av regionens olika kanaler, webbar och sociala medier.

Det blir filmer och intervjuer med olika personer, medarbetare och andra, som är engagerade och intressanta att lyfta fram inom årets tema.

Tillsammans skapar vi ett hållbart Sörmland, för alla!

Har du synpunkter på hur regionen kan förbättra och vidareutveckla vårt bemötande av HBTQ-personer? Kontakta i så fall projektledare Skyddad adress

XBYA