6 februari 2019

Din kropp är din - ingen annans

Idag är internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Region Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland och kommunerna står tillsammans med bland andra FN i kampen mot kvinnlig könsstympning genom kampanjen Din kropp är din. Ingen annans.

Varje år könsstympas 3 miljoner flickor i världen. Det är en var 11:e sekund.

– Könsstympning är en flera tusen år gammal tradition, som inte har med någon religion att göra. Det handlar om makt och kontroll över flickor och kvinnor. Många lider i tysthet och får svåra fysiska och psykiska besvär av övergreppen, säger Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa i Region Sörmland.

Varje år könsstympas omkring tre miljoner flickor i världen. I Sverige är minst 38 000 kvinnor könsstympade, men mörkertalet är troligtvis mycket större. För Sörmland finns heller inga exakta siffror men säkert är att flera kvinnor som utsatts för övergreppet lever i länet. Förutom problem med magsmärta vid mens och svårigheter att kissa kan övergreppen leda till dödsfall. Könsstympning är emot FN:s mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag. 2003 etablerades 6 februari som internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning av Förenta Nationerna. På 1177.se, umo.se eller youmo.se kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få om du är drabbad.

HWYN