7 maj 2020

Dubblerat friskvårdsbidrag – en viktig satsning för Region Sörmlands medarbetare

Dubblerat friskvårdsbidrag och presentkort för att stödja den lokala handeln. Det är två satsningar som Region Sörmland gör riktat till alla medarbetare vars vardag på olika sätt påverkats av coronapandemin.

- Coronakrisen har drabbat Sörmland hårt och våra medarbetare har verkligen gjort sitt yttersta för att vi ska klara av den. Många är nu trötta och i behov av återhämtning men krisen kommer att pågå ytterligare en tid. Det är viktigt att våra medarbetare först och främst får ut sin semester, men vi ser också att ett stärkt friskvårdsbidrag kan hjälpa till i återhämtningen, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

- Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i Region Sörmland som på ett fantastiskt sätt klarat av att växla om och växla upp för att möta den största omställning vår hälso- och sjukvård varit med om på 100 år, säger Jonas Lindeberg, regionråd VFP.

- Satsningar på regionens medarbetare är välkomna i dessa tider och det känns bra att presentera dem i samförstånd. Vi vill göra vad vi kan för att visa på vår stora uppskattning för allt som görs, säger oppositionsrådet Magnus Leivik (M).

Den pågående pandemin innebär stora påfrestningar och har ställt Region Sörmland inför en helt ny situation. Hela hälso- och sjukvården har ställt om för att kunna ta hand om patienter som drabbats av covid-19. Det har i sin tur fått konsekvenser för redan planerad vård med inställda operationer som följd, samtidigt som akut verksamhet fortfarande pågår. Primärvården har ställts inför ett nytt läge vad gäller eftervård av covid-19-patienter. Något som i sin tur gör samarbetet med kommunerna än viktigare.

Också andra delar av Region Sörmlands verksamhet har påverkats kraftigt och har varit tvungna att ställa om. Det gäller bland annat kollektivtrafik, näringslivsutveckling, utbildning, kultur, tandvård, rättspsykiatrin och regionservice.

- Ingen kan idag säga när det är här är över. Vi får leva med osäkerhet en tid. Just därför är det så viktigt att också blicka framåt, känna hopp och visa alla regionens medarbetare som gör ett fantastiskt arbete för invånare och patienter uppskattning och erkänsla. Det är tack vare mycket goda insatser från regionens medarbetare, hög lojalitet och stor uppfinningsrikedom som vi tillsammans klarar av situationen säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Fakta: Dubblerat friskvårdsbidrag och presentkort som stöd för lokala näringslivet

I det ansträngda läget är behovet av återhämtning och semester stort och regionen arbetar intensivt med att möjliggöra båda delarna för alla medarbetare. I dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer hanteras gemensamt frågor om bland annat arbetsvillkor och arbetsmiljö. Som ett led i att främja återhämtning och en god arbetssituation görs nu en extra satsning på friskvårdsbidraget. Regionstyrelsens presidium – Monica Johansson (S), Jonas Lindeberg (VFP) och Magnus Leivik (M) – har tillsammans med regiondirektör Jan Grönlund kommit överens om att föreslå regionstyrelsen följande:

Friskvårdsbidraget höjs från 2. 500 kr per år till 5. 000 kr per år. Detta gäller för innevarande år och inarbetas även i budgeten för 2021. Har medarbetare redan utnyttjat årets bidrag finns alltså ytterligare 2. 500 kr att tillgå.

Regionen kommer att underlätta administrationen för att främja användandet av friskvårdsbidraget. Höjningen kommer att gälla från den 1 juni och mer information kommer.

Riksdagen kommer inom kort att besluta om tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1. 000 kr per anställd, som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Bakgrunden är viljan som många arbetsgivare uttryckt att hjälpa till att lindra effekterna av covid-19. Med de skattelättnader som nu föreslås kan medarbetare i regionen få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Region Sörmland kommer att använda möjligheten för tillfällig skattefrihet för gåvor till samtliga medarbetare. Tanken är att de nya reglerna ska gälla från och med juni och året ut. Regionen återkommer med mer information längre fram.

Regionstyrelsen kommer den 9 juni att få en presentation av hur verksamheten ska utvecklas inom ramen för det vi benämner "Det nya normala Region Sörmland". Utöver en beskrivning av konsekvenser och hittills vidtagna åtgärder kommer att presenteras ett program för vägen framåt inom samtliga regionens verksamhetsområden. Nödvändiga politiska beslut kommer att fattas fortlöpande. Det planerade beslutet den 9 juni anger inriktningen.

Förslaget om fördubblat friskvårdsbidrag diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/5

DTF5