5 oktober 2020

E-medborgarveckan 5-11 oktober

- Nyttja den digitala tekniken och bli mer delaktig i din vård. Upptäck e-tjänsterna på 1177.se, säger Katarina Forsberg, E-hälsostrateg i Region Sörmland.

E-medborgarveckan är en del av regionens arbete med att öka kännedomen om våra digitala vårdtjänster, så att fler sörmlänningar kan ta del av dessa. Särskilt nu under pandemin har det blivit ännu viktigare att kunna erbjuda patienter och invånare att sköta sina ärenden, kontakter och möten med vården digital väg.

Med ditt Bankid eller FrejaID Plus kan du logga in i e-tjänsterna på 1177.se på din mobil, surfplatta eller dator. Där kan du bland annat läsa din journal, kontakta din mottagning eller förnya recept. Du kan även boka tid för många provtagningar (till exempel för covid-19), tester och vaccinationer.

Här kan du läsa mer om hur du skaffar e-legitimation och loggar in på 1177.se

VF7Y