30 september 2020

Ekonomisk satsning på framflyttad vård

Under våren och sommaren 2020 har hälso- och sjukvården fokuserat på hanteringen av pandemin och en stor grupp av övriga patienter har fått vänta, eller valt att vänta på sitt besök eller behandling. Extra satsningar behövs därför för att arbeta med den framflyttade vården och väntetiderna som finns.

- Vi mobiliserar nu resurser för att utföra den vård som blivit framflyttad på grund av coronapandemin, säger Jonas Lindeberg (VfP), hälso- och sjukvårdsregionråd.

- Det här innefattar åtgärder som behöver skräddarsys utifrån olika patientgruppers behov och som kräver både extra personal, extramottagningar och extraoperationer, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Det totala antalet väntande på nybesök och behandling är nu på samma nivå som 2019. Dock har de patienter som står på väntelistorna väntat länge och andelen som har fått vård inom vårdgarantin har försämrats. Det finns även ett stort antal diagnostiska åtgärder och screeningundersökningar som inte blivit gjorda. I denna grupp kan därför en icke önskvärd utveckling ha skett.

- Det finns därför behov att i flera olika verksamheter av hälso- och sjukvården sätta in extra resurser för att motverka en oönskad försämring. Bland annat olika former av screening, operationer och vaccinationer. Det är denna säsong extra viktigt att få en bra täckningsgrad av influensavaccinationen så att vi står så väl rustade inför eventuella nya utbrott av covidpandemin som möjligt, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regionstyrelsen föreslår att 24 miljoner kronor tillförs hälso- och sjukvården för arbetet med komma till rätta med den framflyttade specialistvården. 13 miljoner tillförs enheten Hälsoval för extra vaccinationssatsning via primärvården och privata allmänläkare. Ytterligare 13 miljoner omfördelas inom Hälsovals budget för 2020 för att öka beställning från privata vårdgivare av ortopediska ingrepp, gynekologisk vård inklusive livmoderhalscancerscreening, urologisk vård samt fler digitala besök.

ECZ8