28 mars 2019

En hållbar region med minskat klimatavtryck

På lördag är det Earth Hour och då släcker vi lamporna i hela världen under en timme. På Region Sörmland arbetar vi med hållbarhet och energieffektivisering alla dagar, året runt.

Region Sörmland arbetar för att Sörmland ska vara en plats för alla, där alla har lika rättigheter och bemöts utifrån sina förutsättningar. Vi vill att Sörmland ska vara en hållbar, välmående och växande region, som verkar för ett hållbart samhälle och samtidigt minskar klimatavtrycket. Därför arbetar vi med ett omfattande hållbarhetsprogram. Här kan du se mer om det:

Samtidigt som vi arbetar för en hållbar region, arbetar vi också med att nå de globala målen i Agenda 2030, för en mer hållbar och rättvis värld. Här kan du läsa mer om dem.

Minskad energianvändning

Vi har ett omfattande arbete framför oss att ställa om till förnybar energi och minska energianvändningen i våra verksamheter. Vi arbetar bland annat ständigt med att öka energieffektiviteten i våra fastigheter, drift och verksamheter. Detta gör vi till exempel genom att genomföra energironder, både på dagen och natten, för att kontrollera att vi hela tiden minskar vår klimatpåverkan och att allt fungerar som det ska.

AE8S