20 oktober 2020

Ersättning till hemdialyspatienter som fyllt 65 år

Nu kan personer som är över 65 år och sköter sin dialys i hemmet få ersättning av Region Sörmland. Detta innebär bland annat bättre livskvalitet och färre medicinska komplikationer. Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 20/10.

-Det är viktigt att denna behandling kan erbjudas jämlikt även till patienter som passerat 65, säger Jonas Lindeberg (VfP), Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

Den som är sjuk eller funktionshindrad kan få behovsbaserad merkostnadsersättning från Försäkringskassan från och med 19 års ålder för att täcka de kostnader det innebär att exempelvis sköta hemodialys (bloddialys) i hemmet (hemhemodialys, HHD). Denna möjlighet har dock inte personer som påbörjar sin dialys i hemmet efter 65 års ålder vilket kan bli ett hinder för att påbörja behandlingen.

- Erfarenheter visar att dialyspatienter som sköter hela eller delar av sin behandling själv ökar sin livskvalitet och behöver mindre sjukhusvård än patienter som har olika former av assisterad dialys, säger Magnus Johansson, chef för division medicin.

Region Skåne, Region Stockholm samt Västra Götalandsregionen har infört liknande ersättning och andra regioner har liknande planer. Region Sörmland föreslås också att införa ersättningssystemet. Frågan diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 20/10.

DMW3