6 november 2020

Eskilstunaläkare disputerar med avhandling om barn med cerebral pares

Kommunikationsförmågan snarare än rörelseförmågan avgör hur barn som föds med cerebral pares klarar sig senare i livet, när det kommer till arbete, studier och relationer. Det är slutsatsen i Dan Jacobsons avhandling. Dan arbetar till vardags på barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset. Idag lägger han fram sin avhandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

- Barnneurologi och barn med sällsynta diagnoser är ett område som det saknas forskning kring jämfört med många andra områden som handlar om barn, därför var det ett lätt val för mig som tycker att hjärnan och nervsystemet är så spännande säger Dan Jacobson.

Jacobsons avhandling visar bland annat att det som gör att 21-åringar med cerebral pares har arbete, studerar och etablerat relationer och liknande huvudsakligen beror på individens kommunikationsförmåga - rörelseförmågan hade betydligt mindre betydelse. Detta innebär att kommunikationsträning och kommunikationshjälpmedel bör prioriteras, menar Jacobson.

Ett annat resultat var att 21-åringar med cerebral pares i huvudsak skattar sin fysiska och mentala hälsa som lika god som befolkningen i stort, men att smärta och sjuklig trötthet förekom i alla funktionsnivåer av cerebral pares.

Avhandlingen i sin helhet finns här

6N28