15 december 2020

EU-pengar till flera sörmländska projekt

Två sörmländska projekt beviljas 9,5 miljoner ur EU:s strukturfonder. Dessutom har medel tilldelats för ett antal förstudier i Sörmland. Pengarna ska bland annat bidra till att skapa en ny och mer innovativ studiemiljö för de som studerar på distans vid Campus Nyköping och hjälpa fler människor att komma i arbete.

Region Sörmland bedriver ett brett arbete för att Sörmland ska utvecklas hållbart och långsiktigt. Ett exempel är att samordna och främja länsövergripande frågor som utbildning och kompetensförsörjning. Region Sörmland är också regionalt utvecklingsansvarig aktör för EU:s strukturfondsprogram.

- Vi är jättenöjda över beslutet. Region Sörmlands roll när det gäller strukturfonderna är bland annat att hjälpa olika aktörer att söka pengar och vi är också involverade i de projekt och förstudier som nu tilldelas medel, säger strateg Agneta Engström.

Projektet Akademiskt nav på Campus Nyköping ägs av Nyköpings kommun och går ut på att förbättra utbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en studiemiljö som främjar kontakten mellan de studenter som läser på distans i Nyköping, oavsett vilket program de är antagna till. Målet är stärka den akademiska miljön och att elever får liknande kontakt med andra studerande som man får när man befinner sig på ett campusområde.

- Det här blir ett nytt sätt att göra lärosätena mer synliga och tillgängliga på orter som ligger längre ifrån en högskola eller ett universitet. Det finns också mycket forskning som tyder på att tillväxten är högre i regioner där universitet och näringsliv samarbetar aktivt, säger Emma Hanson som är Region Sörmlands kontaktperson för Regionala utvecklingsfonden.
Även om projektet drivs i Nyköping är det av intresse för många närliggande kommuner som till exempel Trosa, Gnesta, Oxelösund och Katrineholm.

- Vi på Region Sörmland kommer att se till att lärdomarna som Nyköpings kommun drar i projektet kommer hela länet till godo. Förhoppningsvis kan ett förbättrat samarbete mellan akademi och näringsliv ge en ökad tillväxt i hela Sörmland, säger strateg Emma Hanson.

Dessa projekt i Sörmland beviljas medel

Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden

  • Projektnamn: Akademiskt nav och accelator för innovation
  • Nyköpings kommun
  • Belopp: 5,1 miljoner kr

Ur Europeiska Socialfonden

  • Projektnamn: EGOS
  • Eskilstuna kommun
  • Beviljat belopp: 4.4 miljoner kr

Utöver projekten fördelas medel till flera förstudier som drivs av bland andra Samordningsförbundet RAR och Eskilstuna Fabriksförening och har som syfte att bland annat utveckla logistik och livslångt lärande.

QQQD