16 mars 2020

Extra medel till hälso- och sjukvården mot Corona

Regionstyrelsen i Sörmland kommer vid sitt sammanträde på tisdag, 17/3, besluta om att tillföra hälso- och sjukvården tolv miljoner kronor extra för arbetet med att bekämpa coronaviruset/covid -19.

- Regionstyrelsen vill ge ett tydligt besked till invånarna i Sörmland och regionens medarbetare. Vi kommer att tillföra nödvändiga resurser för att bekämpa coronavirusets framfart. Jag kommer inte att tveka att lägga fram förslag om att tillföra ytterligare medel om det skulle behövas, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

De extra medlen möjliggör ytterligare förstärkning av sjukvårdsupplysningen 1177, temporära anställningar av pensionerade medarbetare och ytterligare insatser för provtagning och smittspårning. Det kan också handla om högre kostnader för labanalyser, materialåtgång och skyddsutrustning.

Regeringen har efter överenskommelse med samarbetspartierna beslutat om ett antal åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Regeringen kommer att kompensera kommuner och regioner för ökade kostnader till följd av coronaviruset. Vidare har regeringen beslutat om andra åtgärder som slopad karensdag, höjd smittbärarpenning och temporärt upphävt läkarintygskrav, samt ett krispaket för svenska företag och jobb.

- Tack vare framsynta åtgärder från regeringen och samarbetspartierna kan vi ta ett gemensamt ansvar för att bekämpa coronaviruset i Sverige. Det är bra att åtgärderna har starkt stöd hos samtliga partier. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för vårt arbete i regionerna, säger Monica Johansson.

HN5M