22 juni 2020

Extra medel till Almis företagsstödjande arbete

De regionala Almibolagen befinner sig i ett ansträngt läge på grund av covid-19-pandemins effekter på näringslivet. Region Sörmland satsar nu 500 000 kronor i extra anslag för att stötta deras arbete med lokala företagare i Sörmland.

- Det är viktigt för hela samhället att vi i dessa tuffa tider fortsätter att stötta vårt näringsliv på alla sätt vi kan. Men det här extra anslaget kan vi hjälpa Sörmlands näringsliv att ta del av regeringens stora tillskott till Almis lånekassa på ett effektivt sätt, säger Monica Johansson (S), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden och i regionstyrelsen.

Många företagare och entreprenörer har till följd av corona-utbrottet vänt sig till sitt Almi-bolag, vilket gjort att arbetsbelastningen på personalen är hög. Tillströmningen av förfrågningar handlar delvis om nya låneansökningar men även ansökningar om amorteringsanstånd har ökat kraftigt.

Under hela 2019 beviljade Almi totalt 82 lån till sörmländska företag och lånade

ut totalt 54 miljoner kronor. Till och med maj månad 2020 har Almi beviljat 40 nya lån och lånat ut 43 miljoner kronor.

Med anledning av krisen har Almi ställt om verksamheten och omdisponerat rådgivare för att förstärka kreditverksamheten. Vidare har bolaget haft behov av att tillfälligt ta in ytterligare resurser i form av visstidsanställningar eller konsulter.

- För att kunna hantera den ökande tillströmningen av befintliga och nya kunder som vill ansöka om lån, anstånd eller helt enkelt behöver rådgivning och någon att tala med, behöver det regionala bolaget tillföras ytterligare resurser redan innevarande år, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

Beslut om det extra driftsanslaget har tagits av regionala utvecklingsnämnden.

AZTV