26 december 2020

Fall med ny variant av viruset SARS-CoV-2 upptäckt i Sörmland

En person som vistas i Sörmland har testats och konstaterats bära på den nya varianten av viruset SARS-CoV-2. Smittspårningen startade omedelbart och risken för smittspridning med anledning av fallet bedöms som väldigt låg.

- Smittskydd Sörmland har varit i kontakt med berörd person. Personen i fråga har agerat helt enligt rekommendationerna redan innan symtom. Vederbörande är inte i behov av sjukhusvård och följer instruktionerna för att inte föra smittan vidare, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Personen som har testats positiv med viruset reste till Sörmland från Storbritannien för besök över jul.

Storbritannien har nyligen informerat om en ny variant av viruset SARS-CoV-2. Den nya varianten kan vara mer smittsam, men ingenting tyder på att den skulle ge svårare sjukdom.

Den 21 december fattade regeringen beslut om inreseförbud från Storbritannien på grund av den smittspridning och nya variant av coronaviruset som har rapporterats därifrån.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att uppmana inresande att efter ankomst till Sverige stanna hemma minst sju dagar och undvika kontakt med andra så långt det går. Uppmaningen gäller alla inresande som har vistats i Storbritannien räknat från den 12 december.

Läs mer på folkhälsomyndighetens sida; https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/den-brittiska-virusvarianten-pavisad-i-sverige/

DQBV