25 augusti 2020

Felaktiga resultat av pågående covid-19 test - berörda i Sörmland informeras personligen

I Sverige har ett antal fall av felaktiga pcr-test för pågående covid-19 infektion upptäckts. I Sörmland handlar det om elva tester och dessa personer kontaktas och informeras personligen av smittskydd. De felaktiga testsvaren beror på tekniska problem med analysen.

- Den nya bedömningen av de här elva provresultaten innebär att dessa personer sannolikt inte hade en pågående covid-19 - infektion när provet togs, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

I hela Sverige handlar det om cirka 4000 felaktigt provsvar för pågående covid-19 infektion. De felaktiga resultaten beror på tekniska problem med PCR-analysen på två olika laboratorier i landet. Därför har en eftergranskning av resultat gjorts och de felaktiga resultaten har då upptäckts.

- Eftersom det gått flera veckor sedan de här proverna togs är det inte meningsfullt att ta ett nytt prov för den då misstänkta infektionen eftersom pcr-testet enbart ger utslag vid pågående infektion. Vi erbjuder personerna som fått besked om felaktiga provsvar att ta ett kostnadsfritt antikroppsprov eftersom antikroppar i blodet i vissa fall kan visa om man haft covid-19 eller inte. Detta som en extra kontroll eftersom viss osäkerhet råder med resultaten av dessa tester, säger Signar Mäkitalo.

De tester som nu visat sig vara felaktiga togs under mitten av juli till mitten av augusti. Då de berörda blir personligt kontaktade finns ingen anledning till oro för att ha fått ett felaktigt provsvar hos personer som inte blir uppringda.

- Laboratorierna har genomfört noggranna eftergranskningar av de prover som togs under den tidsperiod då de tekniska problemen fanns och har enbart hittat dessa elva felaktiga fall. För övrigt gäller fortsatt att följa de rekommendationer som finns vad gäller att hålla avstånd tvätta händerna och att stanna hemma om man är sjuk, säger Signar Mäkitalo.

 

AZFS