30 april 2020

Fler patienter i Sörmland besöker vårdcentralen via video

Allt fler invånare i Sörmland väljer att göra sina vårdbesök via video. Under april genomfördes över 320 videosamtal på regionens vårdcentraler. Videobesök är att smidigt sätt att få vård i vanliga fall - och det är extra smidigt i rådande coronasituation.

- Alla besök på vårdcentralen lämpar sig inte för videobesök men i många fall är det möjligt och vi vill uppmuntra ännu fler att prova. Kanske är det ovant i början innan man har vant sig vid tekniken men sedan ser man fördelarna, säger Eva Neidenström, verksamhetsutvecklare för primärvården i Region Sörmland.

Det är inte bara läkare eller sjuksköterskor man kan träffa i ett videobesök. I princip alla yrkeskategorier på regionens vårdcentraler erbjuder att boka in ett videobesök med sina patienter.
- Det går utmärkt att göra ett videobesök med exempelvis sin sjukgymnast eller fysioterapeut där man kan se och visa upp olika rörelser. Psykologer är en annan viktig yrkeskategori som kan erbjuda videobesök. Den stora skillnaden mot ett vanligt telefonsamtal är ju att man ser varandra och det underlättar i många situationer, säger Eva Neidenström.

T4ZK