24 juni 2019

Fler rökfria platser från första juli

Måndagen den 1 juli träder Sveriges nya tobakslag i kraft. För Region Sörmland innebär det att det blir förbjudet att röka på bland annat busshållplatser, tågperronger och vid alla entréer till hälso- och sjukvården.

De redan tidigare rökfria sjukhusområdena utvidgas och omfattar även taxizoner, alla entréer till våra verksamheter samt till uteserveringar i regionens regi som exempelvis restaurangen vid Nynäs slott.

– Syftet med den nya nationella lagen är naturligtvis att inte någon ska behöva utsättas för rökning mot sin vilja och för vår del i Sörmland handlar det dessutom om att vi ska bli Sveriges friskaste län år 2025, säger, Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare i Region Sörmland.

Region Sörmland är lite av en föregångare på det här området eftersom samtliga sjukhusområden har varit rökfria sedan den 1 januari 2017. Men nu utökas alltså de rökfria områdena till att omfatta ännu fler platser och en betydligt större yta. Och till de rökfria områdena räknas bland annat följande:

  • våra sjukhusområden
  • entréer till vårdcentraler, familjecentraler, folktandvården och Sörmlands museum
  • busshållplatser, tågperronger och taxizoner
  • Nynäs uteservering

Vill du ha hjälp att sluta röka?

– Och för den som vill sluta röka eller snusa finns det mycket hjälp att få både genom våra tobaksavvänjare som finns på varje vårdcentral i länet och dessutom via vårdguiden 1177.se, säger Katarina Gustafson.

JGU5