13 februari 2020

Fler unga med slutförda studier och framtidstro

Fler unga med slutförda studier, framtidstro och en tydligare väg in på arbetsmarknaden. Det är syftet med projektet Klar Framtid som Region Sörmland tillsammans med flera andra aktörer står bakom. En rad konkreta aktiviteter är planerade och inleds nu.

-Vi måste fortsätta utveckla våra arbetssätt så att fler unga lyckas slutföra sina gymnasiestudier, påbörjar vuxenstudier och etablera sig på arbetsmarknaden. Genom projektet vill vi stärka det regionala arbetet i just dessa frågor, säger Erika Sjöblom projektägare, Region Sörmland.

Region Sörmland står tillsammans med kommunerna Eskilstuna, Katrineholm, Köping, Oxelösund samt Arbetsförmedlingen, bakom skolutvecklingsprojektet Klar Framtid. De olika delprojektens gemensamma mål är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier, att etablera sig på arbetsmarknaden samt att väcka framtidstro hos varje individ.

- Genom att flera kommuner, skolor, Arbetsförmedling, och Mälardalens högskola deltar i projektet med sina respektive kompetenser kan vi inom projektet skapa ett stort och varierat lärande, som gynnar oss alla. Erfarenheter från projektet kommer löpande att spridas i länet, säger Agneta Engström, projektledare Region Sörmland.

Fakta/#KlarFramtid

Projektet finansieras med EU-stöd från den Europeiska Socialfonden, 23 miljoner, samt medfinansieras av deltagande kommuner, Arbetsförmedling, Samordningsförbunden RAR i Sörmland och i Västra Mälardalen samt av Region Sörmland.

Projektet pågår fram till den 30 juni 2022 och omfattar totalt cirka 500 ungdomar.

Läs mer om de respektive delprojekten och vad som ska göras.

BW4N