22 november 2019

Fler vill sluta röka efter nya tobakslagen

Tobaksavvänjare på regionens vårdcentraler noterar en ökning av antalet samtal när det gäller rådgivning om att sluta röka. Det står klart efter en kortare uppföljning av den nya, utökade tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli i år. Den här veckan, vecka 47, är det dessutom den tobaksfria veckan.

När det gäller antalet kvalificerade, rådgivande samtal om tobaksbruk så har antalet åtgärder ökat från 561 förra året till 666 i år vilket är en ökning med 105. Och antalet personer som kontaktat någon av vårdcentralerna för rökavvänjning under samma tid har ökat från 350 personer till 416 personer vilket är en ökning med 66 personer.

Katarina Östergren

- Det är kul att vår omfattande kampanj inför att den nya lagen infördes verkar ha bidragit till en positiv effekt, även om det är under en ganska begränsad period än så länge, säger Katarina Östergren som är hälsoutvecklare på enheten för hälsofrämjande arbete inom regionen. Hon har även rapporterat till Folkhälsomyndigheten om alla kommunikationsinsatser som regionen gjorde inför den 1 juli.

- Även antalet samtal till sluta-röka-linjen har ökat sedan den nya lagen trädde i kraft men där är det lite svårt att se hur stor del av samtalen som kommer från just Sörmland, säger Katarina Gustafson som är folkhälsoplanerare på samma enhet.

Det står dock klart att antalet samtal fram till och med september i år är nästan lika många som under hela förra året. Och då återstår tre månader av det här året.

Med anledning av den nya, utökade lagen har tobaksgruppen på Kullbergska sjukhuset även bjudit in representanter från sluta-röka-linjen, som är ett nationellt stöd- och kunskapscenter för tobaksavvänjning, till ett möte i veckan med anledning av bland annat den tobaksfria veckan.

De som städar ute i sjukhusområdena noterar också en lite mindre mängd fimpar på marken, det vill säga, de som röker fimpar mer i fimpa-här-stolparna än på marken. Det är bra för miljön samt att exponeringen för passiv rökning minskar när de som röker håller till där de ska.

VY5W