26 september 2019

Fokus på att vara anhörig till någon i behov av stöd

Cirka 15 000 Eskilstunabor är anhöriga som hjälper och stödjer en familjemedlem, släkting, granne, vän eller annan medmänniska. Under vecka 41 fylls Eskilstuna av en mängd olika evenemang på anhörigtemat.

- Att leva som anhörig till en medmänniska med behov av stöd ställer en hel del krav och påverkar på olika sätt. Vi vill på olika sätt uppmärksamma detta, säger Maria Liljeroos, forskare och sjuksköterska på Medicinkliniken på Mälarsjukhuset.

Under anhörigveckan i Eskilstuna deltar Region Sörmland, som en av flera aktörer, med bland annat föreläsningar, informationsträffar och workshops. Maria Liljeroos har sedan länge forskat och fokuserat på hur anhöriga till personer med hjärtsvikt har det.

- Vi vet att ju mer omfattande omsorg som anhöriga ger, desto mer påverkas livskvaliteteten till det sämre. Samtidigt tycker de flesta anhöriga att det känns bra att ge omsorg. Livskvaliteten höjs när anhöriga vet att deras närstående får god vård och omsorg av dem själva eller av vård- och omsorgspersonal som den närstående känner eller litar på. Programmet under anhörigveckan är varierat och riktar sig till alla åldrar, kort sagt så finns det något för alla, säger Maria Liljeroos.

Här finns hela programmet. 

 

RENR