3 juni 2019

Förbättrad nattbemanning i SSIH-verksamheten

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) är en viktig del av den Sörmländska vården. Nu förändras nattbemanningen vilket förbättrar för både patienter och medarbetare. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen en 4/6.

– Vi skjuter nu till 3,6 miljoner kronor för att stärka sjuksköterskebemanningen nattetid i denna viktiga verksamhet, säger Jonas Lindeberg (VFP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvården.

SSIH Nyköping/Oxelösund har cirka 50 anslutna patienter och SSIH Kullbergska sjukhuset har cirka 60 anslutna patienter. Verksamheterna har löst nattbemanningen på olika sätt, jourberedskap i hemmet och schemalagt nattarbete. Förslaget är nu att SSIH-sjuksköterskor som arbetar natt gör det enligt schema. Detta för att vissa jourpass blir väldigt långa då det även förekommer dagpass i anslutning till journätterna. En schemalagd SSIH-sjuksköterska kommer dessutom att finnas på vanlig avdelning på sjukhusen då hen inte är på nattliga uppdrag.

– Specialiserad sjukvård i hemmet är viktigt för att göra det möjligt att svårt sjuka patienter ska kunna vårdas i hemmet och undvika inneliggande vård på sjukhus. Med schemalagd bemanning nattetid skapar vi bättre förutsättningar att omhänderta patienter över hela länet samtidigt som vi också förbättrar medarbetarnas arbetssituation, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

VBFY