3 september 2020

Förseningar av provsvar för covid-19

Antalet tester av covid-19 har ökat i Sörmland, och övriga län som använder samma laboratorium, för analyser. Detta gör att det för tillfället tar lite extra tid att få sitt resultat. Under vecka 37 hoppas laboratoriet åter vara i fas med analyserna.

Sörmland, och de andra sex regionerna som använder samma laboratorium för analyser av pågående covid-19 infektion, har den senaste veckan skickat sina högsta volymer av prover sedan testerna startade i somras. Detta gör att svaren tar lite längre tid än utlovat att analysera, det kan ta upp till 72 timmar innan svar kommer.

Laboratoriet anpassar nu sin verksamhet och kapacitet till det ökade inflödet av tester och hoppas kunna leverera svar inom utlovade 48 timmar under nästa vecka, 37.

61GW