19 december 2019

Försöksprojekt med doulor avslutas

I den sörmländska förlossningsvården har det sedan ett drygt år funnits kulturdoulor. Tydliga resultat är svåra att se under den korta tiden även om den generella upplevelsen är positiv. Försöksprojektet har finansierats av SKL och kommer nu att avslutas.

- Vi behöver fokusera de resurser vi har inom kvinnosjukvården på vår kärnverksamhet. I det perspektivet måste vi även välja bort verksamhet som, i och för sig är bra, men mindre prioriterad. Vi kommer därför inte att fortsätta projektet med doulor då finansieringen från SKL upphör, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi i Region Sörmland.

Beslutet att införa kulturdoulor i den Sörmländska förlossningsvården för att testa och utvärdera nyttan togs 2015. Projektet har finansierats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) via en satsning på kvinnors hälsa. Samtliga av länets kvinnor som uppfyller de fördefinierade kritierierna har fått möjlighet till stöd av en kulturdoula vid graviditet och förlossning.

En tydlig utvärdering av verksamheten är svår att göra under så kort tidsperiod men upplevelsen bland många medarbetare och gravida är positiv. I rapporten som är gjord lyfts att kulturdoulans stöd leder till att patienten känner sig trygg och kan ta till sig information i större utsträckning samt att personalen kan utföra sitt arbete på ett mer effektivt och kvalitativt sätt. Personal upplever också att doulans stöd under förlossning påverkar förloppet positivt.

- Det pågår för närvarande flera vetenskapliga studier i landet för att utvärdera nyttan av kulturdoulor i förlossningsvården. Bland annat en studie för att utvärdera effekten av språk- och kulturtolkstöd vid graviditet och förlossning. I Sörmland stänger vi inga dörrar för denna verksamhet i framtiden men just nu finns inte möjligheten att ta över och driva detta inom vår egen finansiering, säger Bo Tideholm.

Z2YD