20 maj 2020

Förstärkningsavtal för omvårdnadspersonal

Sjuk- och undersköterskor som arbetar med intensivvård av covid-19 patienter får nu extra ekonomisk ersättning, tydlig schemaläggning som ger möjlighet till återhämtning och tid avsatt i en tidbank för framtida ledighet. Region Sörmland och fackförbunden är överens om ett förstärkningsavtal.

- Vi behöver skapa en så god arbetssituation och arbetsmiljö som möjligt eftersom vi med största sannolikhet kommer vårda fler, mycket sjuka patienter, under lång tid i rådande coronapandemi. Med förstärkningsavtalet ger vi ökad ekonomisk ersättning och möjlighet till återhämtning säger Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Intensivvården i Sörmland har haft en mycket hög belastning sedan slutet av mars till följd av stort inflöde av patienter med covid-19. IVA-platserna har mer än tredubblats, medarbetare har förflyttats från sina ordinarie arbetsplatser och hjälp har kommit från andra regioner.

Med anledning av den mycket höga arbetsbelastningen för medarbetarna vid anestesiklinikerna har parterna nu enats om ett förstärkningsavtal.

- Det här är helt klart att föredra framför ett krislägesavtal. Det är ett bra förstärkningsavtal för Kommunals medlemmar på IVA, särskilt med tanke på att det är retroaktivt. Det är en bra början för att visa hur värdefulla medarbetarna på IVA är, säger Thomas Alm från Kommunal.

- Vårdförbundet hade helst sett att fler medlemmar som arbetar inom covidvården utanför nu berörd verksamhet skulle ha omfattats av avtalet. Efter flera samtal med arbetsgivaren tecknade vi ändå ett avtal som ger extra ersättning till ett antal medlemmar. Vi är medvetna om att alla som arbetar inom sjukvården idag arbetar under oerhört svåra omständigheter med bland annat nytt schema, byte av arbetsplats, förändrat patientklientel. Tyvärr så lyckades vi inte få arbetsgivaren att acceptera våra yrkanden om att fler skulle omfattas, säger Lena Lindh från Vårdförbundet.

Fakta Förstärkningsavtalet i korthet

Strukturerat fast schema med förutsättningar att lägga semester under juni – augusti.
Timlönen för utförd arbetstid höjs med 20 procent.
För varje timme utförd arbetstid avsätts 10 procent i en "arbetstidsbank" ur vilken ledighet kan förläggas enligt gängse ordning efter dialog mellan chef och medarbetare.
Avtalet gäller från den 23/3 och till och med 31/8.

 

JTUV