29 april 2020

Förstärkningsavtal klart

Möjlighet till återhämtning, vila och ökad ekonomisk ersättning. Region Sörmland och Sörmlands Läkarförening är överens om ett avtal med syfte att skapa en så god arbetssituation och arbetsmiljö som möjligt under den rådande covid-19 situationen.

- Alla våra medarbetare gör och har gjort ett fantastiskt arbete. Vi vet att den situation vi befinner oss i även fortsättningsvis kommer att ställa mycket stora krav på läkargruppen med långa och intensiva arbetspass. Som arbetsgivare vill vi verka för en så god arbetssituation och arbetsmiljö som möjligt och med det här förstärkningsavtalet kan vi göra just det säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sörmlands hälso- och sjukvård har ökat intensivvårdskapaciteten med flera hundra procent för covid-19 patienter sedan mitten av mars då de första patienterna lades in på sjukhus, ett stort antal vårdplatser har öppnats och än är situationen inte över.

Det förstärkningsavtal som Region Sörmland och Sörmlands Läkarförening nu är överens om gäller läkare som tjänstgör inom anestesiklinikerna i 11-15 timmarspass och innebär i korthet ett strukturerat fast schema och ökad ekonomisk ersättning.

Syftet är bland annat att ge medarbetarna möjlighet till återhämtning och ökade möjligheter till en bättre balans mellan arbete och fritid.
-Vi är glada över att ha fått till ett avtal som ger möjlighet till adekvat återhämtning för de kollegor som nu har en mycket tuff situation med hög arbetsbelastning. De får även bättre möjlighet att planera sin fritid med längre framförhållning. Samtidigt ger avtalet, i och med den högre ersättningen, ett erkännande av den arbetsinsats som hittills utförts och som kommer utföras framöver, säger Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening.

Fakta Förstärkningsavtal
Möjlighet till återhämtning för varje medarbetare
Ökad förutsägbarhet i schemaläggning
Kontinuerlig återhämtning genom utlägg av jourkomp
Möjlighet för medarbetaren att spara jourkomp under hela 2021
En ökad ekonomisk ersättning för arbetade 11 - 15 timmars pass
Avtalet gäller som längst till 31/8 - 2020

6KH6