20 mars 2020

Fortsatt operationsstopp och screeningverksamhet

All screeningsverksamhet för mammografi, cellprovtagning och bukaorta ställs in till och med sista maj. Dessutom förlängs stopp för vissa operationer.

All screeningsverksamhet för mammografi, cellprovtagning och bukaorta ställs in till och med sista maj. Detsamma gäller Sörmlands hälsoprogram dit alla som fyller 40, 50 och 60 år bjuds till vårdcentral för hälsosamtal och vissa kontroller.

Stoppet för planerade operationer förlängs. Endast akut kirurgi, cancerkirurgi och annan kirurgi som inte kan vänta kommer att genomföras på länets tre sjukhus kommande vecka, 23-29 mars. Skälen för detta är att säkra bemanning för akut patientomhändertagande och intensivvård.

ZCKZ