29 maj 2020

Fortsatt reducerad verksamhet för ingrepp som inte är akut eller cancer

Vård och ingrepp som inte är akuta är fortsatt inställda vid länets sjukhus. Detta beror på att medarbetare behövs inom covid-19 vård men också på ordinarie sommarplanering och kommande semesterperiod. Det finns dock undantag, verksamheter som har kapacitet att ta emot även icke akuta patienter och antalet operationer ökar.

- Under hela pandemin, som satt sjukvården under hård press, har vi ändå kunnat omhänderta det mest angelägna och har inte behövt stryka vare sig akuta- eller canceroperationer. Alla verksamheter har under våren kontinuerligt bevakat väntelistor för att försäkra sig om att inte tillstånd försämras under väntetiden. Många konsultationer med patienter har även kunnat ske via telefon eller andra digitala lösningar, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Covid-19 patienter kommer dock att behöva sjukhusvård under både sommaren och hösten vilket innebär att den planerade vården reduceras även under sommaren.

Trots ett fortsatt högt tryck på sjukvården och intensivvårdsavdelningarna har en viss normalisering börjat inträda inom vissa områden. En del medarbetare har kunnat återgå till sina ordinarie verksamheter och där kunnat påbörja arbetet med att kalla de mest angelägna patienterna som väntar på vård.

- Genom att utnyttja kvällar och veckans alla dagar för operationer har vi kunnat öka operationskapaciteten med cirka 30 procent jämfört med när det var som tuffast, säger Monika Samuelsson.

Stoppet för icke akut vård gäller till 31/8.

1WZE