15 oktober 2020

Fortsatt stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Region Sörmland fortsätter stötta den lokala besöksnäringen. Detta bland annat genom rådgivning, bevakning av statliga stödinsatser och en företagsjour.

- Ett litet, litet virus har gjort gigantiska ingrepp i våra liv och i vårt samhälle. På samma sätt som vi nu behöver hålla i och hålla ut för att begränsa smittspridningen måste vi också hålla i när det gäller att stödja vårt lokala näringsliv, säger Monica Johansson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Coronakrisen drabbade Sörmland hårt och där även besöksnäringen. I mars beslutade Region Sörmland om en företagsstödjande insats vilken har varit till stor hjälp för de många företag som har fått kraftigt minskade intäkter till följd av Coronakrisen. Hundratals personliga kontakter och rådgivningstillfällen har genomförts.

Krisen är inte över, flera av de stödinsatser som beslutades av regeringen har förlängts och nya har kommit till.

- Mindre företag har ofta svårt att veta hur man kan få del av det stöd som erbjuds. Företagen har sällan egna HR-, eller ekonomiavdelningar och kan därför behöva stöd och samtalsparter i detta. Vi ser att företagen även en tid framåt har ett stort behov av de företagsstödjande insatser som startats, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland.

De företagsstödjande insatserna har ett fokus på besöksnäringen och närliggande branscher. Praktiskt innebär detta att de ska:

Vara rådgivande samt samtalspart till företag inom exempelvis statliga stödinsatser, affärsutveckling, Human Relations (HR), ekonomi

Kunskapsförstärkning allmänt inom företagande

Bevaka statliga stödinsatser, förändringar inom ekonomi och strukturer anknytning till företagande

Genomföra webbinarier till företag och andra berörda parter

En företagsjour införs dit frågor tas emot och guidas vidare till rätt part och stödinsats.

Projektägare och projektledare är Stua och arbetet genomförs i dialog med exempelvis Almi och Fris.

Stödinsatserna kommer att ske i nära samarbete med länets kommuner.
Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionala utvecklingsnämnden den 16/10

 

UQ2E